ویرایشگر DNS Zone در سی پنل چیست؟ روش‌های استفاده از DNS Zone Editor

cPanel یکی از متداول‌ترین کنترل پنل‌های موجود برای مدیریت هاست و سرو ر است بااین‌حال بسیاری از صاحبان وب‌سایت یا ادمین‌ها بر همه بخش‌هایش تسلط ندارند. به همین دلیل در…
ادامه مطلب