Traffic Shaping چیست؟ و محدود کردن پهنای باند در روتر سیسکو با Traffic Shaping

محدود کردن پهنای باند در روتر سیسکو یکی از موضوعات مورد توجه مدیران شبکه محسوب می‌شود. برای انجام این کار می‌توانید از Traffic Shaping استفاده کنید. این روش برای بهینه‌سازی…
ادامه مطلب