مجله خبری هاست ایران » دی‌ان‌اس زون

Tag - دی‌ان‌اس زون

دامنه شبکه میزبانی وب

DNS Zone چیست؟

هر دی‌ان‌اس دامنه، به زون‌ها یا قسمت‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌شود. هر کدام از این زون‌ها یا بخش‌ها را می‌توان به صورت جداگانه در فضای DNS مدیریت کرد. در واقع...

  • mag-telegram.jpg
  • landing96-300-420.jpg