مجله خبری هاست ایران » ایمیل

Tag - ایمیل

بازاریابی سئو و بهینه سازی سایت طراحی و توسعه کسب و کار

تأثیر علم روانشناسی بر نرخ باز شدن ایمیل‌ها

درحالی‌که علم به خصوصی برای جلب توجه کامل مخاطب به تبلیغات و وادار کردنش به پاسخ در مقابل آن وجود ندارد، برخی رفتارهای روان‌شناسانه در طی تحول سال‌های اخیر...

  • mag-telegram.jpg
  • landing96-300-420.jpg