مجله خبری هاست ایران » کسب و کار » بازاریابی » صفحه 15
  • mag-telegram.jpg
  • landing96-300-420.jpg

بازاریابی

استارت آپ بازاریابی کسب و کار

نام کسب و کارهای بزرگ چگونه انتخاب شده است؟ قسمت 2

پشت هر چیزی قصه‌ای وجود دارد، به‌خصوص برندهای بزرگی که امروز در مکالمه‌های روزمره‌مان از اسم آن‌ها استفاده می‌کنیم. برای شما جالب نیست که بدانید چه داستانی پشت...